בחרתי דוגמא זו, לא בגלל המורכבות שלה, אלא בגלל השוני הקיצוני בין איך שהמבנה נראה לפני העבודה לעומת איך שהוא נראה אחרי העבודה.

מדובר במחסן קטן שנבנה בחצר היציאה מן הסלון והעיב על המראה הכללי של המקום.

בהשקעה קטנה יחסית, שונה לחלוטין המראה, להלן: התמונות.